Презентация на PRinfo.bg можете да изтеглите от тук...

Всеки желаещ да получи едноседмичен безплатен акаунт може да го направи като попълни приложеното заявление за достъп и го изпрати на адрес office@prinfo.bg.

Потребителите, желаещи да публикуват прессъобщения, трябва да изпратят сканирано копие на документ, удостоверяващ правото им да публикуват съобщения от името на представляваната организация/фирма.

« ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП »